Vull fer-me un pírcing

Tota persona que es vulgui realitzar un pírcing o tatuatge, haurà d'emplenar un consentiment pel que haurà d'assistir juntament amb el DNI.

Els menors de 16 anys hauran d'assistir amb pare, mare o tutor legal exclusivament, per a emplenar al seu torn l'autorització que els permet poder rebre el servei acordat (no disposem d'autoritzacions en paper).

A títol informatiu, respecte als menors que tenen 16 anys o més, o en el moment de complir-los, no fa falta que vinguin acompanyats pels seus progenitors ja que, a Espanya, existeix una regulació que diu que tenen suficient maduresa com per a prestar el seu consentiment sense necessitat d'autorització.

contacta amb nosaltres.