Avís legal

AVÍS LEGAL

1. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.piercingsandtattoos.es,del que es titular NINFA TATTOOS (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d' USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, en tal cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i EL PROPIETARI DE LA WEB podrà denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa de que:
 • La seva denominació social és: DAVID JAIME GARAY
 • El seu CIF és: 41449768L
 • El seu domicili social és a: C/ Travesseres nº 4, - 08401 - Granollers - BARCELONA

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 • Tel: 938 79 63 57
 • Correu electrònic: info@spartantattoos.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d'altres:
 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per al correcte ús del web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.
Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.  

POLÍTICA DE PRIVACITATA NINFA TATTOOS ens preocupem per la privacitat i la transparència. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? DAVID JAIME GARAY. 41449768L. C/ Travesseres nº 4, - 08401 - Granollers - Barcelona. 938 79 63 57. info@spartantattoos.com. A continuació, indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de dades de clients

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol•licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol•liciti la seva supressió, i en tot cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 • Consentiment de l'interessat: Si fos necessari i en cas de tenir al•lèrgies, tractament de dades de salut per a la prestació segura de el servei. (RGPD art. 6.1.a).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
Es tracten les següents categories de dades especials: al•lèrgies si fos el cas. No obstant això, en general no es tracten dades de salut.

Tractament de dades de potencials clients i contactes web

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i / o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol•liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Execució d'un contracte: Gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i / o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades? No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques

Tractament de la imatge del personal laboral i clients amb finalitats promocionals

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la captació, difusió i cessió d'imatge i / o vídeo del el personal laboral i clients amb fins promocionals per a la seva publicació a Internet (xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web), en les publicacions de l'entitat i altres mitjans de comunicació. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol•liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Consentiment de l'interessat: Captació, difusió i cessió d'imatge i / o vídeo amb fins promocionals per a la seva publicació en xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web, així com en les publicacions de l'entitat i altres mitjans de comunicació. (RGPD art. 6.1.a).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
 • Internet (xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web), pàgina web de l'entitat i altres mitjans de comunicació, amb la finalitat de cessió i publicació de les dades personals i imatges i / o vídeo amb el personal laboral o clients amb fins promocionals.

5. Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències a tercers països:
 • Xarxes socials i sistemes de difusió promocional, amb la finalitat de realitzar promoció publicitària dels serveis de l'entitat. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Podeu consultar informació addicional a: Política de privacitat de l'entitat .

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Imatge / veu

Tractament de dades de candidats a un lloc de treball

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Execució d'un contracte: gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial

Tractament de dades del personal

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris pel compliment de les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Execució d'un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment d'una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d'accidents laborals, si escau. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el Reial decret legislatiu 8 / 2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat social; Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball; RGPD arts. 6.1.cy 9.2.b).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació en l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit contractual).
 • Gestoria, amb la finalitat de gestionar la relació laboral (requisit contractual).
 • Servei de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals (requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques
Es tracten les següents categories de dades especials: salut

Tractament de dades de proveïdors

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DAVID JAIME GARAY tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps es conservaran les meves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol•liciti la seva supressió, i en tot cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les meves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la següent:
 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es poden comunicar les meves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DAVID JAIME GARAY estem tractant, o no, les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, DAVID JAIME GARAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció del responsable del tractament Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. Les categories de dades tractades són:
 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques